Závody, základní přehled v rubrice ZÁVODY doplňován průběžně, sezóna 2017 se za měsíc otvírá.

Sezóna cyklistiky 2017 se za měsíc otvírá.

Ještě 25. 2. 2017 bychom se rádi zúčastnili noční běhy Chebskem – Cheb.

18. 3. Aquatlon Cheb

18.3. XC MTB Bahno Linhart K. Vary

19.3. První závod XC MTB Pražský pohár

25.3. XC MTB Bahno Tři Kříže K. Vary

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Závody, základní přehled v rubrice ZÁVODY doplňován průběžně, sezóna 2017 se za měsíc otvírá.

Cyklistika je v základu individuální sport.

Cyklistika je svým pojetím individuální sport, každý šlape sám za sebe.

Naši trenéři se snaží vytvářet u mládeže hned od začátku týmové pojetí tohoto sportu. Tímto způsobem může jít celý tým stále dopředu a také výš.

Více informací z naší práce jsou pravidelně na stránce facebooku PROFI SPORT Cheb, jako například toto video.

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ucitel/Dokumenty/Obr%C3%A1zky/video%201.htm

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cyklistika je v základu individuální sport.

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS, kde je PROFI SPORT Cheb z.s. registrován

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

s platností od 1. 1. 2017

Představitelé Českého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., podepsali dne 31.12.2016 novou smlouvu o Pojištění trenérů a cvičitelů, která se vztahuje na celé organizované hnutí a navyšuje pojistné krytí. Nové číslo pojistné smlouvy je 7721008020.

Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje rizika, která sport svou povahou přináší. Při každodenní sportovní činnosti může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví nebo na životě, za které může v určitých případech nést odpovědnost trenér (cvičitel). Toto pojištění je ochranou dobrovolných trenérů, vykonávající ve svém volném čase odbornou a v některých sportech, z hlediska odpovědnosti, i rizikovou práci ve prospěch klubů a jejich členů.

Podle uzavřené pojistné smlouvy s č. 7721008020 se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. A to na základě jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištění se vztahuje i na usmrcení, zranění nebo ztrátu zvířete anebo věci.

Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, pozor, na celém území Evropy. Pojištěnou činností není činnost trenéra (cvičitele), vykonávaná na základě smluvního vztahu s individuální sportovcem nebo vykonávaná pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnosti.

Pojištěný trenér (cvičitel) je podle zvláštních ujednání smlouvy při řízení sportovní činnosti povinen zabezpečit dodržování příslušných bezpečnostních opatření včetně používání ochranných pomůcek a výbavy pro bezpečný výkon sportovní činnosti. V případě porušení této povinnosti nebo řízení sportovní činnosti bez patřičného odborného oprávnění je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit, v případě hrubého porušení, odmítnout.

Samozřejmě se pojištění nevztahuje na škody, vzniklé při výkonu pojištěné činnosti způsobem, který zcela zjevně neumožňoval zabezpečení náležitého dohledu nad nezletilými nebo těmi, kdo jsou stiženi duševní poruchou (např. z důvodu zjevně nedostatečného počtu osob vykonávajících dohled).

Pojištění kryje škodu všech událostí za rok do 20 mil. Kč. Spoluúčast u každé škody činí 5.000,- Kč. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP P-100/14 – pro pojištění majetku a odpovědnosti, Zvláštními pojistnými podmínkami ZPP P – 600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu.

 

Doporučujeme, vzhledem ke specifickému charakteru škod krytých touto pojistnou smlouvou, kdy lze předpokládat, že v drtivé většině případů bude o rozsahu odpovědnosti rozhodovat soud. Vznik škodné události je pojištěný (trenér/cvičitel) povinen oznámit na příslušném tiskopisu pojistitele „Oznámení škodné události“. Tiskopis lze získat na kterékoliv pobočce Kooperativy nebo oznámení podat online.

 

Vyplněné oznámení škodné události zašlete poštou na adresu:

Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634, 
664 42 Modřice 
Tel: 957 105 105 
E-mail: podatelna@koop.cz
Fax: 547 212 602, 547 212 561

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS, kde je PROFI SPORT Cheb z.s. registrován

Běh by měl být základem a součástí tréninku všech sportovců.

DIAGNOSTIKA – POMOCNÍK PŘI VÝBĚRU BĚŽECKÉ BOTY

Běh

Každý z nás je individuální. Jsme rozdílní svou výškou, váhou, stylem běhu a spoustou dalších tělesných dispozic. Ke všem běžcům by se proto mělo přistupovat individuálně tak, aby byly zohledněny všechny jeho požadavky a především běžecká technika. V našich prodejnách se snažíme právě o takový osobní přístup při výběru nejvhodnější běžecké boty pro Vás.

V běžeckých speciálkách Triexpert vždy začínáme výběr obuvi diagnostikou došlapu společně s diagnostikou na tlakové desce.

Pouze tímto způsobem je možné dosáhnout přesné analýzy Vašeho běhu (běžecký pás s videokamerou a diagnostika speciálním softwarem) a následné rozpoznání chybného postavení nohou, což může při došlapu vést i k nesprávnému postavení dolní končetiny, příp. pánve, osy ramen či páteře.

Anomálie na chodidle může způsobovat bolesti kolen, kyčlí nebo krční páteře.

U samotné diagnostiky nás bude dále zajímat:

  • Zda má běžec nějaké problémy
  • Jak vypadá jeho obvyklý trénink a za jakých podmínek probíhá
  • Jak staré jsou jeho běžecké boty

Nesprávná obuv napomáhá nevhodnému zatížení pohybového aparátu, díky čemuž může docházet k přetížení určitých partií těla. Zkuste si proto vybrat Vaše běžecké boty právě s využitím diagnostiky a konzultace v běžecké speciálce Triexpert. Věříme, že nebudete litovat.

Neostýchejte si s sebou přinést i pár běžeckých bot, ve kterých jste dříve běhali či ještě běháte. Plochy na podrážce, které jsou nejvíce opotřebované, vypovídají o Vašem běžeckém stylu (došlapu a odrazu). Společně s výsledky s diagnostického měření nám společně dají ten správný obrázek o typu Vašeho chodidla a technice Vašeho běhu.

Více o diagnostice (vyšetření)

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Běh by měl být základem a součástí tréninku všech sportovců.

Dráhové závody ČSC – ČP a MČR

První pololetí České poháry dráha (ČP)

Sprinterské a stíhačské omnium, omnium Praha Motol TJ Kovo Praha 21. 4. – 23. 4. 2017 J, K, Žst, ml., Jky,Ž,Kky,Žky

Sprinterské a stíhačské omnium, omnium Prostějov SKC Tufo Prostějov 19.- 21.5.2017 J, K,Žst,ml., Ž,Jky, Kky,Žky

500+1 Brno TJ Favorit Brno 2.- 4.6.2017 J, K,Žst,ml.,Ž,Jky, Kky,Žky

Sprintérské omnium, omnium Plzeň, SKC Petřín Plzeň 16.- 18.6.2017 J, K, Žst, ml., Jky,Ž,Kky,Žky

MČR

I. část sprinterské disciplíny Brno ASO Dukla Brno 30. 6. – 2. 7. 2017 Ž, J, K, Jky, Kky, Žst,Žky st. 4

II. část vytrvalostní disciplíny Prostějov SKC Tufo Prostějov 28. 7. – 30. 7. 2017 Ž, J, K, Jky, Kky, Žst,Žky st. 5

III. část madison Prostějov SKC Tufo Prostějov 23. 9. 2017 Ž, J, K, Jky, Kky, Žst,ml.,Žky

Druhé pololetí ČP

Turné 4 drah 1.část Plzeň, SKC Petřín Plzeň 19.7.2017 J, K, Žst, ml., Jky,Ž,Kky,Žky    Turné 4 drah 2. část Praha Třebešín KOVO Praha 20.7.2017 J, K, Žst, ml., Jky,Ž,Kky,Žky Turné 4 drah 3. část Prostějov SKC Tufo Prostějov 15.8.2017 J, K, Žst, ml., Jky,Ž,Kky,Žky Turné 4 drah 4. část Brno TJ Favorit Brno 16.8.2017 J, K, Žst, ml., Jky,Ž,Kky,Žky Omnium Prostějov SKC Tufo Prostějov 2.-3.9.2017 J, K, Žst, ml., Jky,Ž,Kky,Žky  FRAMAR – sprint, keirin Praha Třebešín KOVO Praha 9.-10.9.2017 J, K, Žst, ml., Jky,Ž,Kky,Žky

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dráhové závody ČSC – ČP a MČR

Vyhodnocení nejlepších cyklistů Karlovarského kraje

Na 17.2. 2017 se v Chebu připravuje vyhodnocení nejlepších cyklistů Karlovarského kraje, kdo si může připravit oddílový dres a být u toho?
Mezi medailisty budou:
Tyrpekl, Nováková, Slanina, Nachmuller, Černá, Matoušková, Halbich, Sýkora, Marek, Zoaitter, Goga, Mansfeld, Naughton, Novák, Šubrtová, Černá Veronika,

Z dalších oddílů doplní stupně vítězů mládeže: Jedlička, Hamata, Macánová, Hendrych, Kounovská, Lacinová
Navíc budou opět vyhlášeni držáci – účastníci max. počtu závodů:
NOVÁK Jan, NAUGHTON Samuel, MANSFELD Tadeáš, GOGOVÁ Krystýna, GOGA David, NOVÁK Filip, MAREK Matyáš, MAREK Adam, SÝKORA Jan, HALBICH Tomáš, MATOUŠKOVÁ Kateřina,ČERNÁ Kateřina, NACHMÜLLER Jan, NOVÁK Marek,
TYRPEKL Karel

Více informací z krajské cyklistiky na stránce Karlovarské cyklistiky – bikeri.cz, dále se připravují stránky cyklistikakk.cz

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhodnocení nejlepších cyklistů Karlovarského kraje

Základní hodinový plán soustředění

Plán soustředění dráha Motol:
ST 16-19 dráha závody
ČT 10-12 lehký běh + rovinky, 15-17 dráha ?
PA 10-12 lehký běh + kopečky, 15,30-18 dráha
SO regenerace/ návštěva Triexpert
NE 11-14 dráha
PO 9,30-11 běh po skupinách, 13-16 dráha
ÚT 10-13 dráha
ST 9-11 dráha, 16-19 dráha závody
ČT 12,30-15 dráha
PÁ 11-14 dráha, 15-16 odjezd

+ posilování, florbal

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní hodinový plán soustředění

Přehled tréninků 1 2017

PO – volno, individuální tréninky, běh 16-17 hod

ÚT – tělocvična 17-19 hod 8-12 let, tělocvična 19-20,30 hod 13-18 let

ST – spinning 17,15 – 19 hod, tělocvična 18-19 hod do 3. let

ČT – tělocvična 17-19 hod 8-12 let, tělocvična 19,30-21 hod 13-18 let

PÁ – tělocvična 17-18,30 hod do 8 mi let

SO – spinning 9,15 – 11,30 hod

Další součástí naší přípravy jsou závody.

více informací na facebooku PROFI SPORT Cheb nebo tel. 777 110 514

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled tréninků 1 2017