Přihláška

Žádáme nové i stávající členy PROFI SPORT Cheb, aby vyplnili přiloženou přihlášku a rodiči/zákonnými zástupci podepsanou jí odevzdali šéftrenérovi p. Fialovi na kterémkoli tréninku do 31. října 2018.

Přihlášku stahujte zde: Přihláška