Sportovní hala

 

Sportovní hala mládeže je našim snem sportoviště tohoto století
Město Cheb   –  leží sice v nejzápadnější části naší republiky ale geograficky ve středu Evropy. Zájem o sportovní aktivity je jak ze strany našich občanů města, tak sportovců našeho kraje. Dále jsou to sportovci přilehlých oblastí Plzeňského a Lounského kraje a blízkých příhraničních Bavorska a Saska v Německu.
Jsme majiteli pozemku současného vybudovaného Školního hřiště, které spravuje 2. ZŠ Cheb, ul. K Nemocnici. Toto sportoviště je využíváno jen cca polovinu roku. Zastřešením by se dalo získat 100% celoroční využití.
Málo využívaný asfaltový chodníček by se dal přebudovat na dráhu pro velodrom a ze školního hřiště by mohl být významný stánek tréninkového centra mládeže cyklistiky, v zimním období také atletiky a některých dalších sportů.
Snadná přístupnost, zejména pak spádová oblast pro školská zařízení v Chebu dávají tomuto sportovišti 100% využitelnost. Jinými slovy jsme schopni nabídnout vysokou kvalitu sportovního vyžití za nesrovnatelně příznivější cenové náklady a to všem věkovým skupinám proloženě řadou sportovních odvětví. Podobná sportoviště se budují po celém světě. V naší republice ani v příhraničí sousedního Německa podobné sportoviště nenajdeme.
Multifunkční sportovní hala se dostavěla v Karlových Varech.
Ta však neřeší situaci naší sportující mládeže a většiny aktivně se pohybujících obyvatel města. Navíc toto sportoviště nedává prostor nejrozšířenějším a nejpopulárnějším individuálním sportům, kam patří cyklistika a atletika. Stále populárnější se stávají kolečkové brusle, které již mají svá sportoviště ve většině měst.
Kryté sportoviště umožňuje využití prakticky 365 dni v roce a cca 14-18 hodin denně. To je důvod návrhu SPORTOVNÍ HALY.