Povinné zdravotní prohlídky

Upozornění pro sportovce a rodiče mladých sportovců.

Svaz cyklistiky Karlovarského kraje upozorňuje sportovce a rodiče mladých sportovců, že při závodech pořádaných Svazem CKK bude u dětí starších 10 let  vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportovním akcím, u dětí do 10 let bude jako potvrzení postačovat podpis zákonného zástupce. Při sportovních lékařských prohlídkách musíte vyžadovat prohlídku v rozsahu stanoveném příslušnými paragrafy a odstavci Vyhlášky č. 391 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (viz formulář níže).

Vyhláška: Vyhlaska-c.-391-o-zdravotni-zpusobilosti-ke-sportu

Prohlídku žádejte u svého pediatra. Originál budou závodníci povinně vozit na závody, kde jí v případě potřeby předloží organizátorům, kopii předáte hlavnímu trenérovi p. Fialovi nejpozději do 31. prosince 2018.

Ti z vás, kteří již potvrzení mají, si sami musí ohlídat datum platnosti a dodat nové na další období.

Pro účastníky závodů Českého poháru bude zajištěno povinné vyšetření sportovním lékařem, kde se podrobí zátěžovému testu a EKG.