Základní informace

Rodiče souhlasí, že jejich děti budou v rámci tréninku využívat také frekventované části vozovek a tím budou účastníky silničního provozu.

Každý člen vyplní a odevzdá PŘIHLÁŠKU !!!

Stálý člen vždy v září, na začátku každého školního roku, noví členové vždy při prvním tréninku, kdy musí být na přihlášce potvrzen podpisem souhlas zákonného zástupce.

Do dvou měsíců pro nové zájemce a pro ostatní do konce října je třeba přinést potvrzení o lékařské prohlídce od dětského lékaře.

Závodní tým – pro účastníky krajských a republikových závodů bude vyžadováno potvrzení od sportovního lékaře, platnost si každý ohlídá sám. Nominovaní na závody Českého poháru se podrobí kontrolnímu fyzickému testu /říjen-únor/

Aktuální informace na daný týden, další info například při zrušení tréninku s ohledem na počasí nebo z jiného důvodu jsou zveřejněny vždy daný den na našich facebookových stránkách.

Trenéři týmu PROFI SPORT Cheb se věnují mládeži od 6 ti let do 18 ti let v rámci týmu mládeže.

Závodní tým I. 14-18 let – tréninky celoročně 5x týdně, okresní, krajské + republikové závody, zátěžové testy, individuální plány…

Závodní tým II. 8-14 let – tréninky 2x týdně, okresní+krajské závody

Cykloturistika 11-15 let (ti starší nad 15 let jako asistenti) – 2x týdně říjen-květen. Zde děti nejsou zatíženy náročným tréninkem, v zimě tělocvična, jaro/podzim pořádáme společné výlety v rámci Chebu a okolí. Účast rodičů na projížďkách vítána.

Pro ty nejmladší je možnost tréninku takto:

1x týdně říjen – květen ve skupině rodiče a děti do 5 let v tělocvičně

2x týdně září – květen ve skupině 5 až 8 let – v zimním období tělocvična, podzim/jaro tréninky na hřišti a projížďky v přilehlém okolí (vítána účast rodičů zejména u začátečníků).

Starší odchovanci po dovršení 18ti let mohou také trénovat s týmem v rámci své přípravy nebo jako asistenti, později i jako trenéři.

Více informací na facebooku PROFI SPORT Cheb nebo tel. 777 110 514.